1.

Znajdź w swoim formularzu podatkowym część: “Wniosek o przekazanie 1,5% na rzecz OPP”. W polu “Numer KRS” wpisz 0000266321.

2.

W polu “Wnioskowana kwota” wpisz 1,5% kwoty należnego podatku odpowiednio zaokrąglone.

3.

W polu “Cel szczegółowy 1,5%” wpisz: “Hufiec “7”, Szczep Błękitna Czternastka”.

Kontakt

adres:
Błękitna Czternastka
ul. Bukowska 16
60-809, Poznań

e-mail: blekitna14@gmail.com

tel: +48 536 583 778